JRR Ozon & Fastighetsteknik AB -
Ozon produkter
 
Vi erbjuder leverans, montage och service av Ozonaggregat för olika applikationer.
Vänligen ring eller mejla för mer information om produkter eller andra frågor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ozon är en instabil gas som varken kan lagras eller transporteras. Gasen måste därför tillverkas på plats där den skall amvändas.
 
Våra ozongeneratorer producerar ozon direkt från luftens syre med hjälp av elektricitet. Inget annat behövs. Sortimentet spänner från ozonproduktion 0,1 g/h till 80 g/h. Generatorerna kan användas i omgivningstemperatur -10 till +35°C och luftfuktighet < 85%. Det är kompakta och energisnåla ozongeneratorer baserade på den senaste tekniken för ozontillverkning.
 
 
SENSORER FÖR AUTOMATISK NIVÅKONTROLL
Ozon är en giftig gas. Ozonhalten kontrolleras enkelt med hjälp av en sensor. Vi rekommenderar alltid en sensor i utrymmet där ozongeneratorn sitter.
 
RESERVDELAR
Givetvis har vi ett komplett sortiment reservdelar för service och underhåll av ozongeneratorerna.
 
 
Clino Professional. Generatorer för fast installation
 
ONY SERIEN
Flaggskeppen i vårt sortiment. Kompakta, kraftfulla och fullmatade med den senaste tekniken för ozonproduktion. Finns i tre storlekar, ONY 10-3 ONY 20-3och ONY 80 som producerar 10, 20 respektive 80 g ozon/h. Alla med inbyggd syrgaskompressor, anslutning för sensor och möjlighet till fjärrstyrning via DUC eller PLC. 
 
AC-OY
En kombination med en fristående syrgasgenerator som förser två ozongeneratorer med syrgas. Kombinationen har beteckning AC-OY 40/5 och levererar 40 g ozon/h. Produktionstekniken är dielektrisk keramplatta.
 
ACF SERIEN
Ozongeneratorer för fast montage och permanent drift. Ozonproduktionen sker i ett generatorrör som består av ett kvartsrör med en dielektrisk beläggning samt ett ytterrör. Mellan dessa leds luften i ett högspänningsfält. Hela generatorröret är en enhet och byts ut i sin helhet. Beräknad livslängd är
ca 10 000 h. För att pumpa in luft i generatorn används en membranpump som levererar ca 5,0 l/min till generatorn.
 
Tål fuktig miljö. Ozonutmaning via munstycke som kan förses med slang av PTFE, typ Teflon. Förberedda för sensoranslutning.
Finns i fem storlekar ACF 500, ACF 1000, ACF 2000, ACF 3000, ACF 4000
 
Clino Plug in. Ozongeneratorer för mobilt bruk
 
ACP serien är friblåsande kompakta saneringsgeneratorer för mobil användning inomhus i torr miljö. Produktionsteknik är dielektrisk keramplatta. Generatorerna finns i två chassistorlekar:
 
ACP 100 och ACP 200
Ozonproduktion 100 respektive 200 mg/h.

ACP 1000, ACP 3500 och ACP 7000. 
Ozonproduktion 1000, 3500 respektive 7000 mg/h. 
 
Sensorer
 
SENSORER GER SÄKERHET
Ozonkoncentrationen kontrolleras enkelt med hjälp av en sensor vars larmsignal stänger av ozongeneratorn om inställt värde överskrids. Vi rekommenderar alltid en sensor i utrymmet där ozongeneratorn finns. Om ozon tillförs en imkanal bör en sensor finnas även i den.
 
FÖR CLINO PLUG IN
OS-120 är en enkel sensor avsedd att användas ihop med generatorerna i ACP-serien. Sensorn har inbyggd stickkontakt och ska sitta direkt i ett jordat eluttag. Generatorns nätanslutning görs via sensorn.
 
FÖR CLINO PROFESSIONAL
Sensor L-101 är en halvledarsensor avsedd för fast montage och används ihop med ozongeneratorerna i ACF- och ONY-serierna. Sensorn känner av ozonkoncentrationen varje sekund. L-101 ansluts enkelt till ozongeneratorn med hjälp av en förmonterad kabel med bajonettfattning.
 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint