JRR Ozon & Fastighetsteknik AB -
Joniserings produkter
 
Vi erbjuder leverans, montage och service av Joniseringsaggregat för olika applikationer.
Vänligen ring eller mejla för mer information om produkter eller andra frågor.
 
Jonisering Luft,  Aircode™  
 
Fristående:
 
 
 
 
 
 
 
 
Inbyggda i ventilation:
 
 
 
 
 
 
 
 
Joniserat vatten,    Auqacode™  
 
Faktablad kommer senare, se Broschyren
 
 
 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint