JRR Ozon & Fastighetsteknik AB -
Jonisering av luft
 
Luften som vi mår bra av bildas genom positiva och negativa joner. Därför använder sig Aircode™ av en biopolär joniseringsteknik som förutom att rena luften även balanserar upp luften så statiska urladdningar (statisk elektricitet) inte förekommer.
 
Hur fungerar tekniken?
 
Aircode™ tillför inomhusluften negativa och positiva joner genom användning av kall plasmareduktion. De negativa jonerna drar sig till positivt laddade partiklar i luften och gör att de luftbundna partiklarna klumpar ihop sig för att sedan falla mot underlaget med hjälp av den ökade tyngden.
 
Där binds de sedan och kan lätt avlägsnas genom vanlig städning. Metoden kan användas för att rena luften från alla typer av partiklar. Därmed har man minskat föroreningarna i luften och vi hindras från att andas in dem.
 
När jonerna neutraliseras separeras de molekyler som hållit samman partikeln och den ursprungliga sammansättningen är borta. Det här innebär att tex odörer och bakterier försvinner. De positiva jonerna som tillsätts gör att miljön kontrolleras. Om inte positiva joner skulle tillsättas skulle alla partiklar fastna på tex väggar, människor och andra saker.
 
Det bildas mycket positiva joner i vår närmiljö vid uppvärmning eller nedkylning av luft med AC (air condition) och vid dataskärmar och andra monitorer. Syntetiska material i gardiner, kläder och dylikt drar också till sig negativa joner och lämnar kvar en luft som är mindre lämplig att befinna sig i.
 
Partikelreduktion
Pappershantering         upp till 99%       luftburna partiklar
Metallbearbetning        upp till 90%       rök, oljedimma
Plastbeabetning            upp till 99%       lösningsmedel
Tryckerier                     upp till 99%       bensen, toulén
Livsmedelsindustrin     upp till 99,9%    mögelsporer, lukt och bakterier
Statisk elektricitet               100%
 
För alla branscher och problem
 
Produkterna inom varumärket Aircode™ finns tillgängliga för alla sorters applikationer, från det minsta sovrum till den största industriella ventilationslösningen.
 
Vi tillhandahåller fristående saneringsaggregat för t.ex. rök- och mögelsanering. Det finns även särskilda aggregat för soprum och miljörumslösningar.
 
Vi har även aggregat för placering i ventilationssystemet för följande applikationer: reningsverk, industri, kommersiella byggnader, lackeringsverkstäder, dagis, skolor, vårdhem, restauranger, statisk elektricitet behandling, renrum m.m.
 
Frånluftssystem tar hand om odörer, gaser m.m. och skräddarsys helt efter kundens behov.
 
Vi imiterar naturens eget sätt att rena luften och förutsättningen för en sund miljö är stor jonkoncentration.
 
Produkterna kontrollerar  jonkoncentrationen utan kemikalier eller tillsatser, vilket ger en frisk luft och inga luftburna partiklar.
 
Minskar symptomen för Pollenallergi
 
Verksamhetsområden
 • Ventilationssystem
 • Mögel / fuktrelaterade problem
 • Statisk elektricitet
 • Virus
 • Sjuka hus
 • Luft- och vattenburna bakterier
 • Dammpartiklar, Pollen
 • Sanering
 • Allergier
 • Rök
 • Sterila miljöer
 • Matberedning
 • Alger
 
Användningsområden
 • Skolor, daghem, sjukhus och vårdhem
 • Kontorsbyggnader
 • Restauranger, livsmedelstillverkning
 • Industrier
 • Tryckerier/kopieringslokaler
 • Textil- pappers- och plasttillverkling
 • Anläggningar för VVS
 • Tillverkling
 • Lack och bilverkstäder
 • Skönhetssalonger
 • Träningslokaler
 • Badhus
 • Hotell
 
 
 
Site Builder drivs av Vistaprint